Stanislava Lucká

Pripravuje pre Vás textový a grafický obsah stránky a zadáva desingové úlohy pre Adama. 😀

Adam Bruk

Stará sa o chod webstránky, dizajn a v neposlednom rade schvaľuje texty, ktoré pre Vás pripravuje Stanka. 😀